Download phần mềm HTKK 3.3.7

Download phần mềm HTKK 3.3.7

Download phần mềm HTKK 3.3.7 và hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.3.7
Mẫu biên bản bàn giao hoá đơn GTGT

Mẫu biên bản bàn giao hoá đơn GTGT

Bạn lưu ý khi nhân viên dịch vụ kế toán đến mang theo Mẫu biên bản bàn giao hoá đơn GTGT để làm căn cước sau này nếu có phát hiện sai sót hay thiếu hoá đơn của doanh nghiệp bạn

Dịch vụ kế toán giá rẻ - Công ty kế toán Hà Nội