dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bà Lan Hạnh ký hợp đồng lao động 1 năm ở Công ty Minh Minh Shop, tháng 9 năm 2014 Bà Lan Hạnh nhận được các khoản thu nhập như sau:

+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000

+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000

+ Phụ cấp điện thoại 300.000

+ Bà nhận được 500.000 tiền thưởng.

Bà Lan Hạnh đóng các khoản bảo hiểm theo lương lương cơ bản 8 triệu.

BHXH            BHYT             BHTN             Tổng

8.000.000 X 8%        8.000.000 X 1,5%    8.000.000 X 1%        840.000

 

( năm 2014 mức đóng BHXH là 8% tăng lên  1%  so với năm 2013) Chi tiết xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014

- Bà Lan Hạnh có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Minh Minh Shop.Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 9 năm 2014

Bài giải

Trước hết cần đọc: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Sau đó tham khảo lời giải dưới đây

1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Lan Hạnh:

Tổng thu nhập của Bà Lan Hạnh trong tháng 9 là :

 30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 = 31.600.000

Trong số đó Bà Lan Hạnh được Miễn:

- Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000

- Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 ( vậy là trong số 800.000 Bà Lan Hạnh nhận được thì bà chỉ được Miễn 680.000 còn 120.000 phải chịu thuế) Chú ý: Nếu mà tiền phụ cấp của Bà Lan Hạnh không phải là 800k mà là 500k chẳng hạn thì Bà Lan Hạnh chỉ được Miễn 500k - đúng với mức phụ cấp của công ty)

 Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Lan Hạnh là:

31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000

    

 2. Các khoản được giảm trừ: 

- Bản thân Bà Lan Hạnh: 9.000.000

- Người phụ thuộc : 2 con là: 2  X  3.600.000 = 7.200.000

- Tiền đóng bảo hiểm: 840.000

=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.040.000

 3. Thu nhập tính thuế của Bà Lan Hạnh là:

 Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

                                          30.620.000     –      17.040.000      =  13.580.000

Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Lan Hạnh qua việc đưa thu nhập tính thuế 13.580.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

1. Tính theo cách phổ thông: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

+  Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5.000.000 × 5% = 250.000

+  Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000

 

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(13.580.000 – 10.000.000) × 15% = 537.000

Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Lan Hạnh phải nộp trong tháng 9 năm 2014 là:

250.000 + 500.000 + 537.000 = 1.287.000

 

2. Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:

Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của Bà Lan Hạnh là 13.580.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là:15% * TNTT - 0,75 trđ

=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Lan Hạnh trong tháng 9 năm 2014 là:

15% X 13.580.000 – 750.000 = 1.287.000


Bình luận

Lục Yến
2019-08-05 07:24:37

Ông X là cổ đông lớn của công ty cổ phần . Tổng cổ phần là 25 tỷ . Khi anh chết để lại thừa kế theo pháp luật cho ba mẹ , vợ và 3 con

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1