dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bắt đầu từ ngày 31/12/2017 100% hồ sơ hoàn thuế phải nộp trực tuyến

Đối với những doanh nghiệp đã đăng ký hoàn thuế điện tử nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế theo phương thức này, Cục thuế sẽ chủ động nắm bắt khó khăn để hướng dẫn, hỗ trợ cách nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử ngay từ tháng 9/2017.

hồ sơ hoàn thuế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử trong giai đoạn cuối năm 2017 đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
 Tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đến tất cả doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất khẩu, đầu tư theo kế hoạch tại Công văn số 1644/TCT-KK ngày 26/4/2017 của Tổng cục Thuế, đảm bảo:
Đến 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử;
Cuối quý 4/2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:
+ Tháng 10/2017: tối thiểu 80% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Tháng 11/2017: tối thiểu 85% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 85% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Tháng 12/2017: tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
 
Việc hoàn thành các chỉ tiêu hoàn thuế điện tử nêu trên là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Thủ trưởng cơ quan thuế.
Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh mở rộng phương thức hoàn thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp và các trường hợp hoàn thuế GTGT, bao gồm hoàn thuế hàng xuất khẩu và dự án đầu tư.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1