dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200
Mục đích mở sổ: Sổ này dùng cho bộ phận kế toán quỹ, nhằm mục đích theo dõi thu – chi – tồn quỹ bằng tiền việt nam của đơn vị.
Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Căn cứ vào số dư đầu tháng trước để làm căn cứ vào số dư đầu tháng này, Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, từ đó kế toán lấy công thức:
Số dư tồn quỹ = số dư đầu kỳ + Số tiền thu vào – số tiền chi ra

Mẫu sổ quỹ tiền mặt:

  Đơn vị: ………………

                       Mẫu số S07-DN

  Địa chỉ: ……………..  

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

E

1

2

3

G

     

 

 

         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200

+ Cột A,B là cột ngày, tháng

+ Cột C,D: Ghi số hiệu chứng từ phiếu thu, chi. Số hiệu này được đặt tăng dần theo trình tự thời gian.

+ Cột E: Diễn giải ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

+ Cột 1: Số tiền nhập quỹ

 + Cột 2: số tiền chi quỹ

+ Cột 3: Số tồn quỹ .

Xem thêm bài: 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem622302