dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Hướng dẫn Cách xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài Theo Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10  năm 2015
Thời điểm chuyển lợi nhuận
 
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 
Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mâu ban hanh kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đâu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lọi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.
 
Quy đinh xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
 
Theo Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10  năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank về vấn về vướng mắc về Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được quy định như sau:
 
Quy định thông tư 186/2010/TT-BTC thì các xách định như sau:
 
Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận họp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định
 
Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại việt Nam

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán liên hệ: Dịch vụ kế toán trọn gói


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online36
Tổng xem44223