dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

Tính thuế GTGT đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

– Thuế GTGT đầu vào: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, nhân viên (Nếu có đủ chứng từ)
– Thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp phải kê khai, tính  thuế GTGT đầu ra đối với bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng.
+ Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của bánh trung thu cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng. (theo khoản 3, điều 7 Thông tư 219/2013/TT_BTC)
Xem thêm bài: Cách tính thuế gtgt
 
Tính thuế TNDN đối với chi phí bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng.
Được quy định tại Thông tư 96/2015/TT_BTC
Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. (Nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ quy định trong phần 1)
Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên cũng được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng chi phí có tính chất phúc lợi cho nhân viên không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.
cách xử lý chi phí mua bánh trung thu
 
Quy định về chứng từ đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng
Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. (theo quy định tại điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC)
Các chứng từ doanh nghiệp cần có để được tính chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng vào chi phí hợp lý:
+ Hoá đơn mua bánh
+ Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân  hàng
+ Hoá đơn đầu ra (Doanh nghiệp xuất)
+ Quyết định của công ty (Công đoàn) về quà trung thu cho nhân viên (nếu tặng nhân viên)
+ Danh sách nhân viên hoặc khách hàng được nhận có đầy đủ chữ ký xác nhận.
+ Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp.
 
 Hoá đơn
Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
Theo quy định trên, doanh nghiệp mua bánh trung thu tặng khách hàng và người lao động, khi biếu tặng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
 
Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:
“– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
Theo quy định trên chi phí mua bánh trung thu cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lơi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.
 
Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến chi phí bánh trung thu dùng để cho, biếu tặng khách hàng, nhân viên
 Khi mua bánh trung thu:
Nợ TK 152,153,156,211…
Nợ TK 133
          Có TK 111,112,131
Khi cho, biếu tặng bánh trung thu:
–  Tặng khách hàng
Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)
Nợ TK 6421 (Nếu DN áp dụng theo QĐ 48)
            Có TK 152,153,156,211…
Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá xuất cho, biếu tặng của bánh trung thu.
Nợ TK 641
        Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
        Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)
Khi cho, biếu tặng nhân viên
Chi phí để mua bánh trung thu tặng Cán bộ, Công nhân viên được lấy từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi.
Ghi nhận doanh thu được trả từ Qũy Khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
            Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
            Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với bánh trung thu dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
 Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
          Có các TK 152, 153, 155, 156
 
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ cho các doanh nghiệp
Hotline: 0988043053

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1