Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại quận Thanh Xuân, Hoàng Mai