dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc tháng

Để xác định Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc tháng thì căn cứ theo mức doanh thu có hơn 50 tỷ hay không, như vậy mỗi năm Doanh nghiệp có thể thay đổi hình thức kê khai theo tháng hoặc quý. Mỗi khi thay đổi Doanh nghiệp có phải thông báo với cơ quan không?
 
Trả lời:
 
Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
 
“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý
 
b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
 
Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt đống sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
 
b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý
 
-Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
 
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.”
 
Căn cứ quy định nêu trên, việc Công ty xác định đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Việc thực hiện khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online33
Tổng xem44275