dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là khoản chi phí sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, nông, lâm, xây lắp, ngư nghiệp, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ khác.

Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200.

Để hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, cần sử dụng TK 621.

 

Cụ thể như sau:

Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp khi xuất kho

Khi doanh nghiệp xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, hạch toán:

Có TK 152: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Cách hạch toán nguyên liệu, vật liệu trực tiếp không qua nhập kho:

Trường hợp 1: đầu vào được khấu trừ thuế GTGT

Hạch toán:

Nợ TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112,…: Tổng trị giá phải trả.

Trường hợp 2:  đầu vào không được khấu trừ thuế GTGT

Hạch toán:

Nợ TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo giá đã có thuế GTGT

Có các TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112,…: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo giá đã có thuế GTGT.

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu đã nhập kho và xuất ra không sử dụng hết:

Khi nhập kho số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ, hạch toán:

Nợ TK 152: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp nhập kho

Có TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp nhập kho.

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu khi chi phí nguyên vật liệu vượt trên mức bình thường hoặc hao hụt :

Khi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường hoặc hao hụt được tính ngay vào giá vốn hàng bán, hạch toán:

Nợ TK 632: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp khi sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Khi DN phát sinh chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh. Kế toán căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…: Tổng trị giá phải trả.

– Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, hạch toán:

Nợ TK 1388: Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cuối kỳ kế toán.

Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào Bảng phân bổ vật liệu tính cho từng đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp trực tiếp hoặc phân bổ, hạch toán:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 631: Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1