dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn hạch toán mua hàng nhập khẩu, hướng dẫn kế toán hạch toán trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa tại nước ngoài theo TT 133 và TT 200

Khi mua hàng hóa nhạp khẩu doanh nghiệp có thể

  • Mua hàng nhập khẩu nhập kho
  • Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Đối với trường hợp hạch toán Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

Tùy vào tình hình và đặc điểm cụ thể mà các DN có thể tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp. Kế toán hạch toán theo từng trường hợp cụ thể như sau:

Cách hạch toán Mua hàng nhập khẩu nhập kho đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Khi nhập khẩu hàng hóa mua về nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 156, 611,…: Trị giá mua hàng nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu.

Có các TK 111, 112, 331: Trị giá mua hàng nhập khẩu chưa thuế.

Có TK 3333: Trị giá thuế nhập khẩu phải nộp.

– Đồng thời kế toán phản ánh thuế GTGT phải nộp được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 133: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Có TK 33312: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Cách hạch toán Mua hàng nhập khẩu nhập kho đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

– Khi nhập khẩu hàng hóa mua về nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 156: Trị giá mua hàng nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Có các TK 111, 112, 331: Trị giá mua hàng nhập khẩu chưa thuế.

Có TK 3333: Trị giá thuế nhập khẩu phải nộp.

Có TK 33312: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp.

Đối với trường hợp hạch toán Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

Khi Mua hàng nhập khẩu về (không qua kho) sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển thẳng cho khách hàng, tùy vào từng DN kế toán hạch toán theo 2 phương pháp sau:

Cách hạch toán Mua hàng nhập khẩu không qua kho đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Khi nhập khẩu hàng hóa mua về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển thẳng cho khách hàng (không qua kho), kế toán hạch toán:

Nợ các TK 154, 157, …: Trị giá mua hàng nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu.

Có các TK 111, 112, 331: Trị giá mua hàng nhập khẩu chưa thuế.

Có TK 3333: Trị giá thuế nhập khẩu phải nộp.

– Đồng thời phản ánh thuế GTGT phải nộp được khấu trừ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 133: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Có TK 33312: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Cách hạch toán Mua hàng nhập khẩu không qua kho đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

– Khi nhập khẩu hàng hóa mua về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển thẳng cho khách hàng (không qua kho), kế toán hạch toán:

Nợ các TK 154,157, …: Trị giá mua hàng nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Có các TK 111, 112, 331: Trị giá mua hàng nhập khẩu chưa thuế.

Có TK 3333: Trị giá thuế nhập khẩu phải nộp.

Có TK 33312: Trị giá thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp.

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu mua về chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được phản ánh vào giá gốc hàng nhập khẩu mua về.

Nợ TK 154: Tổng trị giá hàng nhập khẩu đã có thuế.

Có TK 331: Trị giá tiền phải trả.

Có TK 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem45187