dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với lao động hợp đồng, thử việc có thời gian làm việc tại doanh nghiệp dưới 3 tháng, lao động không ký hợp đồng, các trường hợp tính thuế TNCN theo quy định theo Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC

 

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ năm 2019.

Đối với lao động làm việc hợp đồng thời vụ, thử việc dưới 3 tháng. Cách tính thuế TNCN như sau:

Nếu người lao động có mức lương từ 2.000.000 đồng trở lên.

->Thì người chi trả tiền lương phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Nếu người lao động có mức lương dưới 2.000.000 đồng.

->Thì người chi trả tiền lương không tiến hành khấu trừ thuế TNCN 10% của người lao động.

Nếu hai bên không ký hợp đồng lao động thì kế toán cần giữ lại CMND photo, kèm theo chứng từ tiền lương, thanh toán tiền lương.

Trường hợp người lao động có thu nhập < 2.000.000 đồng. Doanh nghiệp không khấu trừ 10% trên tổng thu nhập của người lao động.

Trường hợp người lao động có thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên và không làm cam kết 02/CK-TNCN hoặc không đủ điều kiện làm cam kết. Doanh nghiệp tiến hành khấu trừ 10% Thuế TNCN của người lao động trước khi chi trả thu nhập.

Trường hợp người lao động có thu nhập từ 2 triệu đồng và làm Biên bản cam kết 02/CK-TNCN thì Doanh nghiệp không khấu trừ 10% trên tổng thu nhập của người lao động.

Điều kiện để để được làm cam kết 02/CK-TNCN để không bị khấu trừ thuế tại nguồn là gì?

  •  Người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng
  • Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi làm việc. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh không đến mức phải nộp thuế
  • Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

Trường hợp doanh nghiêp khấu trừ 10% thuế TNCN:

  • Doanh nghiệp phải cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ đối với mỗi lần khấu trừ thuế. Nhằm phục vụ mục đích cá nhân đi quyết toán thuế TNCN sau này.
  • Hoặc cấp một chứng từ khấu trừ thuế TNCN của người lao động cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. (Mẫu 07/CTKT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC).
  • Doanh nghiệp phải mua chứng từ khấu trừ thuế tại cơ quan thuế. Bên cạnh đó phải quản lý như hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hàng quý. Đồng thời cuối năm phải quyết toán người lao động khấu trừ như nhân viên bình thường và kê khai vào Phụ lục 05-2/NK-TNCN.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1