Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Quy định khấu trừ thuế GTGT hóa đơn trên 20 triệu cho chi nhánh  

Tại khoản 6c Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh mua hàng nhưng Công ty (đơn vị cấp trên) thanh toán tiền qua ngân hàng từ tài khoản của Công ty cho hóa đơn mua vào của Chi nhánh, nếu việc thanh toán theo quỷ quyền này được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và Công ty là pháp nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật đồng thời hàng hóa, dịch vụ mua vào đáp ứng nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và các nội dung sửa đổi về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này.
Kết luận: Hóa đơn sẽ được khấu trừ thuế GTGT khi thỏa mãn hai điều kiện
Việc thanh toán đã được ủy quyền bởi chi nhánh bằng văn bản giữa chi nhánh và công ty mẹ
Hóa đơn đầu vào GTGT đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn