dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Thay đổi con dấu khi doanh nghiệp thay đổi tên, đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất mã số thuế , mất con dấu, hoặc bị mờ. Dưới đây Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ các trường hợp thay đổi con dấu và thủ tục thay đổi con dấu:

 

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, con dấu công ty phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Phải thay đổi con dấu khi doanh nghiệp cần:

  • Thay đổi tên doanh nghiệp : Khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần khắc lại dấu và hoàn chỉnh hồ sơ gửi các ban ngành có thẩm quyền.
  • Thayđổi loại hình doanh nghiệp
  •  Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp
  •  Thayđổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP
  • Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.

Để thay đổi con dấu doanh nghiệp cần những thủ tục sau:

Bao gồm:

- Thông báo thay đổi mẫu dấu (Phụ lục II - 9 Thông tư 02/2019/TTBKHĐT)

- Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

- Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ doanh nghiệp cần nộp tại; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở

Lưu ý:

Khi thay đổi con dấu doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015

Sau khi thông báo mẫu dấu mới, doanh nghiệp phải tiến hành nộp con dấu và giấy chứng nhân đăng ký mẫu dấu cũ cho cơ quan công an nơi trước đã đang ký mẫu dấu và nhận giấy Biên nhân đã trả lại con dấu từ cơ quan công an

*** Hồ sơ trả mẫu dấu bao gồm:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu

- Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp)

- Con dấu cũ

- Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 bị mất con dấu và chứng nhận đăng ký con dấu

Thông báo mẫu dấu theo thủ tục thông thường, nhưng đồng thời phải thông báo đến cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu về việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015

Có thể giữ hoặc tiêu hủy con dấu cũ sau khi đã có con dấu mới


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem615665