Kinh nghiệm khi nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0, HTKK 3.8.1 khi Các phiên bản HTKK và IHTKK được nâng cấp liên tục phải update

Các phiên bản HTKK và IHTKK được nâng cấp liên tục, bắt buộc các kế toán viên liên tục phải update, nhưng rất phiền phức là mất hết dữ liệu trước đó ta đã lập.

Kki đó, cần phải làm gì???
Xin lưu ý một số thao tác khi nâng cấp ứng dụng phần mềm HTKK 3.8.1
Mục đích:
1. Lưu dữ liệu cũ để có thể chỉnh sửa
2. Lưu các phiên bản HTKK để phục vụ làm lại tờ khai, báo cáo tài chính các năm trước nếu cần
3. Tránh hiện tượng khi nâng cấp dữ liệu nhảy dòng, cột
Thao tác thực hiện:
1. Mở phần mềm HTKK trên máy tính và chọn MST ==> Bấm đồng ý
2. Vào phần CÔNG CỤ (Phía dưới cùng của phần mềm) ==> Chọn sao lưu dữ liệu
3. Chọn nơi chứa dữ liệu (Nên là ổ D của máy tính để khi cài lại máy không mất)
4. Gửi 1 bản sao vào Email ghi chú chi tiết
==> Dữ liệu là công sức cả tháng, thậm chí cả năm của người làm kế toán, làm các thao tác như trên Anh/Chị sẽ tránh được các lỗi mất dữ liệu, khi cần sẽ dùng lại A/C dùng chức năng phục hồi dữ liệu.
Lưu ý: Mỗi lần làm tờ khai, báo cáo xong Anh/Chị nên tiến hành sao lưu vào ổ D máy tính và tiến hành gửi dữ liệu vào email để lưu trữ.


Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn