Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018 bao gồm các loại tờ khai lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

1/ KẾ TOÁN HÀ NỘI CHIA SẺ LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018:

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/01/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2017

Tờ khai Thuế TNCN T12/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2018

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp thuế môn bài năm 2018

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp thuế môn bài năm 2018

Xem thêmMức đóng thuế môn bài 2018

2

20/02/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

Xem thêmCách kê khai thuế GTGT

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

Xem thêmCách tính thuế TNCN

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/03/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30//03/2017

Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017

Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017

Xem thêm bài: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

4

20/4/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

03/5/2018
(do 30/4/2018 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5

22/5/2018 (do 20/5/2018 là thứ 7)

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có) 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7

20/7/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

31/8/2018
(do 30/7/2018 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8

21/8/2018
(do 20/8/2018 là CN)

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9

20/9/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10

20/10/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2018

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11

20/11/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12

20/12/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu

 
2/ Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2018
a. Theo tháng
- Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
b. Theo quý
    Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
c. Tờ khai quyết toán năm
    Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
    Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.
 
3/ Thời hạn nộp tờ khai thuế lệ phí môn bài năm 2018:
a. Doanh nghiệp mới thành lập
    Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
    Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.
b. Doanh nghiệp đang hoạt động
    Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2018.
    Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.
Lưu ý một số trường hợp sau:
  • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  • Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
  • Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.
 
Nếu quý doanh nghiệp chưa có kế toán làm thủ tục khai thuế hãy thuê ngay:

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn