dịch vụ kế toán




KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo TT 39


Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mẫu 3.14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) để gửi lên cơ quan thuế.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 ........, ngày ....... tháng .......năm  .......
 
 
ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT đặt in
(tự in, đặt in) 



            Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)…….
 
Tên người nộp thuế: ....Công ty kế toán Hà Nội..
Mã số thuế: ...............0106123556......................
Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ....................
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế).................
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: ......0988043123.......
+ Di động: ......0988043123............
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)....................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ...............Dịch vụ kế toán.....

     Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn .....GTGT đặt in.
     Chúng tôi đề nghị ... (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn ......GTGT đặt in.

          Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn ....GTGT đặt in theo đúng quy định.

          Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

                                                               

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Quý Anh chị cần tham khảo các gói dịch vụ kế toán mời xem dưới đây

 Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ hoàn thuế gtgt

Dịch vụ quyết toán thuế

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn




Số lượt xem

Đang online39
Tổng xem808207