Mức đóng thuế Môn bài năm 2017 tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017

Theo quy định mới nhất này thì phí Môn bài đã bị tăng lên so với các năm trước.

1. Lệ phí môn bài năm 2017

a. Dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Mức đóng

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

3.000.000 đồng/năm

Trên 10 tỷ đồng

2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

 

 

Chú ý: Vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
thuế môn bài 2017

b. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ vào doanh thu của cá nhân, hộ gia đình:

Doanh thu

 Mức đóng

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

 500.000 đồng/năm

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

 300.000 đồng/năm

 

 

Chú ý:

 - Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh được thành lập 6 tháng cuối năm (từ tháng 7 trở đi) thì sẽ nộp lệ phí môn bài = 1/2 năm, 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp cả năm.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

- Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư hoặc mức doanh thu (với cá nhân) thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Trường hợp vốn điều lệ được ghi bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra tiền Việt nam theo tỉ giá của ngân hàng tại thời điểm nộp lệ phí môn bài.

 

2. Bậc thuế mô​n bài

Mức đóng thuế môn bài năm 2016 trở về trước được căn cứ theo bậc thuế môn bài dưới đây
 

Bậc thuế

Vốn điều lệ

Mức thuế Môn bài

1

Trên 10 tỷ

3.000.000

2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 


Ghi nhớ: Không phải đối tượng nào cũng phải nộp lệ phí môn bài năm 2017, rất nhiều đối tượng được miễn nộp phí môn bài.

 

3. Kê khai lệ phí m​ôn bài 2017

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.


2. Hồ sơ khai lệ phí môn bàiTờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ở cuối bài viết dưới đây.


3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.


4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.


5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

Nhận làm dịch vụ kế toán giá rẻ uy tín chuyên nghiệp 

Hotline: 0988043053Các bài viết mới

Các tin cũ hơn