dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm thuế thì sẽ bị xử lý như thế nào, mức phạt cho hành vi nộp chậm thuế TNDN, TNCN, GTGT là bao nhiêu?

Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC quy định

1. Từ ngày 1/7/2016

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

- Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Như vậy cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia thành 3 trường hợp:

TH 1: Trước ngày 1/1/2015:

- Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

- Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,07% X Tổng số ngày chậm nộp – 90

TH 2: Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

TH 3: Từ ngày 1/7/2016

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

2. Từ ngày 01/1/2015 trở đi:

Cụ thể: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:

- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

3. Từ ngày 01/7/2013 trở đi:

- Nếu số ngày nộp chậm nhỏ hơn 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm

- Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

4.Số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online121
Tổng xem56432