Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 
Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN áp dụng thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính
 
Kể từ ngày 1/1/2014 theo điều 9 Thông tư Số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
 

Số ngày nộp chậm

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế

Từ ngày 01 đến 5 ngày

Phạt cảnh cáo

 

(nếu có tình tiết giảm nhẹ)

Từ ngày 01 đến 10 ngày

Phạt tiền 700.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 400.000

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 1.000.000

Từ ngày 10 đến 20 ngày

Phạt tiền 1.400.000 đồng

 

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 800.000

 

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 2.000.000

Từ ngày 20 đến 30 ngày

Phạt tiền 2.100.000 đồng

 

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 1.200.000

 

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 3.000.000

Từ ngày 30 đến 40 ngày

Phạt tiền 2.800.000 đồng

 

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 1.600.000

 

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 4.000.000

- Từ ngày 40 đến 90 ngày

 

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

Phạt tiền 3.500.000 đồng

 

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 2.000.000

 

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 5.000.000

 

Để tránh bị phạt hãy đọc ngay: Lịch nộp báo cáo thuế
 
Hướng dẫn cách tính tiền phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN
Theo Công văn Số 8355/BTC-TCT và điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài cụ thể như sau:
1. Nếu tiền thuế nợ phát sinh từ sau ngày 01/7/2013 trở đi:
a. Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày
b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90).
 Từ ngày 1/1/2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế - Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:
- Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Cụ thể: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).
- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.
Ví dụ: Công ty A tháng 3/2014 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 200.000.000đ.
- Theo quy định thì hạn nộp chậm nhất là ngày 20/4/2014. Nhưng đến ngày 02/08/2014 công ty mới đi nộp.
Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT như sau:
- Tổng số ngày chậm nộp từ 20/4/2014 đến 02/08/2014 = 10 + 31 + 30 + 31 +  2 = 104 ngày
- Trong 90 ngày: Số tiền phạt = 200.000.000đ x 0,05% x 90 ngày = 10.000.000đ
- Quá 90 ngày: Số tiền phạt = 200.000.000đ x 0,07% x (104 - 90 ngày) = 1.960.000 đ
=> Tổng tiền phạt = 10.000.000đ + 1.960.000 đ = 11.960.000 đ
Chú ý: Ngoài việc DN bị phạt chậm nộp tiền thuế, còn bị phạt về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế
 
2. Nếu tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
a. Những khoản phát sinh trước ngày 01/7/2013:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày
 b. Những khoản phát sinh sau ngày 01/7/2013 (Các bạn tính như trên tức là chia là 2 giai đoạn < 90 ngày và > 90 ngày)
Ví dụ: Công ty B năm 2013 nợ tiền thuế TNDN là 100.000.000đ.
- Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/3/2013 (nhưng ngày 31 và 1/3 là ngày nghỉ). Nhưng ngày 04/10/2013  Công ty mới đi nộp:
 
Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế TNDN như sau:
- Số ngày chậm nộp từ 02/4/2013 đến ngày 04/10/2013.
1. Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:
- Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
2. Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau:
- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
Số tiền phạt  = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;
- Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013, số ngày chậm nộp là 06 ngày:
Số tiền phạt   = 100 triệu x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.
=> Tổng cộng = 4,5 triệu đồng + 4,5 triệu đồng + 0,42 triệu đồng = 9,42 triệu đồng.
3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
4. DN tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tỷ lệ phần trăm (%) theo mức quy định.
 
Nếu bạn muốn thuê dịch vụ báo cáo thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi
Hotline: 0918349802 (/ms Giang)
 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661