Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Những công việc pháp lý doanh nghiệp phải làm trong tháng 1 năm 2018

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.
Những công việc pháp lý mà doanh nghiệp phải làm vào tháng 1 năm 2018:
  • Trước ngày 03/01/2018: Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có của tháng 12 năm 2017
  • Trước ngày 15/01/2018: Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017
  • Trước ngày 10/01/2018: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của năm 2017
  • Trước ngày 20/01/2018: Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của quý IV năm 2017
  • Trước ngày 31/01/2018: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2018 và Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 01/2018

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn