Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Những lỗi kế toán sẽ bị xử phạt nặng từ tháng 5/2018 theo nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 

20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018 cho các bạn tham khảo.

STT

LỖI VI PHẠM

MỨC PHẠT
( Triệu đồng)

01

In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai

01 – 02

02

Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký

01 – 02

03

Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký

03 – 05

04

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định

03 – 05

05

Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra

03 – 05

06

Chữ ký không thống nhất

05 – 10

07

Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định

05 – 10

08

Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng

05 – 10

09

Hạch toán sai tài khoản kế toán

05 – 10

10

Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu

05 – 10

11

BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc

05 – 10

12

Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng

05 – 10

13

Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ

05 – 10

14

Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo

05 – 10

15

Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt

05 – 10

16

Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ

10 – 20

17

Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh

20 – 30

18

Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền

20 – 30

19

Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

20 – 30

20

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

40 – 50

 


Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn