dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Quy trình kiểm kê tài sản cố định

Quy trình kiểm kê tài sản cố định được thực hiện qua 7 bước.

Bước 1: Giám đốc doanh nghiệp ban hành Quyết định kiểm kê tài sản cố định

Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ của doanh nghiệp, thông thường gồm có:

+ Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê,
+ Trưởng các phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản,
+ Trưởng phòng quản lý tài sản trong doanh nghiệp,
+ Kế toán trưởng, kế toán TSCĐ,
+ Các thành viên khác tham gia kiểm kê.

Bước 3: Hội đồng kiểm kê TSCĐ tiến hành kiểm kê tài sản cố định vào cuối năm tài chính.

Bước 4: Xử lý số liệu, lập biên bản kiểm kê

Dựa vào kết quả kiểm kê TSCĐ thực tế tại doanh nghiệp, Hội đồng kiểm kê tiến hành tổng hợp, xử lý số liệu TSCĐ đã kiểm kê, đối chiếu giữa các bộ phân quản lý tài sản, bộ phận sử dụng tài sản và kế toán lập biên bản kiểm kê tài sản cố định phù hợp, đảm bảo có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

+ Số chênh lệch về số lượng, giá trị giữa sổ sách với thực tế,
+ Các tài sản cần được sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển nội bộ…
+ Các tài sản cần thanh lý: do hư hỏng, chi phí sửa chữa quá lớn, tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động không hiệu quả …

Bước 5: Đưa ra các nhận xét, đánh giá

+ Đánh giá chung tình hình quản lý TSCĐ của doanh nghiệp,
+ Với những tài sản có sự chênh lệch giữa kiểm kê thực tế so với số liệu trên sổ sách: cần tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp khắc phục,
+ Lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, điều chuyển TSCĐ đối với những TSCĐ cần sửa chữa dựa vào nguyên nhân cụ thể do các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ báo cáo.
+ Thống kê, phân loại TSCĐ để đề nghị thanh lý dựa vào nguyên nhân cụ thể do phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.

Bước 6: Kiến nghị:

+ Đề xuất về chế độ quản lý tài sản nội bộ,
+ Đưa ra chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ giữa các bộ phận,
+ Chế độ bảo trì, bảo hành, sửa chữa tài sản,
+ Thực hiện kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước,
+ Đưa ra biện pháp xử lý chênh lệch số liệu,
+ Giao trách nhiệm thực hiện, khắc phục,

+ Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bước 7: Báo cáo kết quả

+ Báo cáo với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
+ Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên quan.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem622020