dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Sản phẩm dịch vụ hàng hóa hàng tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn không

Sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ là gì?

Các trường hợp sản phẩm, hàng hoá được coi là tiêu dùng nội bộ bao gồm:
  – Xuất để chuyển kho nội bộ.
  – Xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh .
  – Hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.
 
Ví dụ 1:  Công ty Điện Máy Hùng Mạnh sản xuất bóng đèn, dùng 100 sản phẩm bóng đèn do DN sản xuất được lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh thì DN không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 100 bóng đèn này.
 
Ví dụ 2: DN B có phân xưởng sợi và phân xưởng may và xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì DN không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may.
 
Ví dụ 3:
 
 Công ty X sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng.
 
 + Nếu: Công ty X xuất ra 100 chai nước đóng chai  để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì sẽ không phải kê khai, tính thuế GTGT.
 
 + Nếu: Công ty X xuất ra 300 chai nước đóng chai  với mục đích  không phục vụ sản xuất kinh doanh thì Công ty sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh này
 
 =>  Giá tính thuế gtgt: 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.
 
LƯU Ý KHÁC: 
 
Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định
 
Dựa trên những ví dụ trên
Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có cần lập hoá đơn không?
TRƯỚC ĐÂY:
 
 – Tại điểm b, khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC  quy định:
 
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
 
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”
 
 – Theo điểm 2.4, phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
 
“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
 
b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”
 
 => Như vậy theo quy định trước đây thì khi xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ sẽ phải xuất hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ.
 
TUY NHIÊN: Theo quy định tại khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
 
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”
 
Ta thấy, so với Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Tại Thông tư 26/2015/TT-BTC đã bỏ từ “và tiêu dùng nội bộ“
 
 => Như vậy, hiện nay khi Doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ SẼ KHÔNG PHẢI XUẤT HOÁ ĐƠN.
 
 Đi đôi với quy định này thì theo chế độ kế toán hiện nay cũng đã bỏ quy định về hạch toán DOANH THU NỘI BỘ

Xem thêm bài: Cách tính thuế giá trị gia tăng

Quý doanh nghiệp cần thuê gói dịch vụ kế toán trọn gói mời tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online32
Tổng xem208950