dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thời điểm xác định doanh thu thuế của dịch vụ xây dựng - Thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ xây dựng - Dịch vụ xây dựng bao gồm những dịch vụ nào

Thời điểm xác định doanh thu thuế của dịch vụ xây dựng.

Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT:
“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
Điểm m, khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu xây dựng  như sau:
“m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.”
 
Theo quy định trên, thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN của dịch vụ xây dựng là:
    Thời điểm nghiệm thu bàn giao khối lượng dịch vụ hoàn thành
    Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
    Cùng với thời điểm xuất hóa đơn.
Lưu ý : Khi nhận tạm ứng từ lần thứ 2, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn cho khối lượng hoàn thành tại thời điểm nhận ứng lần 2.
Thời điểm xác định doanh thu trong dịch vụ xây dựng
 
Thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ xây dựng.
Điểm a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ quy định tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn:
“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng; lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
Theo Công văn số 63723/CT-HTr ngày 1/10/2015 của Cục thuế Hà nội quy định: 
“… khi nhận tiền tạm ứng hợp đồng (thời điểm tạm ứng chưa nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình) Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng này.”
Theo quy định trên, thời điểm lập hóa đơn cho dịch vụ xây dựng là:
    Thời điểm nghiệm thu bàn giao khối lượng dịch vụ hoàn thành
    Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
    Khi nhận tạm ứng, doanh nghiệp chưa phải lập hóa đơn. 
Chi tiết về Công văn số 63723/CT-HTr ngày 1/10/2015 của Cục thuế Hà nội 
 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 63723/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bình Yên
(Đ/c: Số 94 Ngụy Như Kon Tum-Thanh Xuân-Hà Nội
MST: 0100979928)

Trả lời công văn số 151/CV ngày 09/09/2015 của Công ty TNHH Bình Yên (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014 quy định:

21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

– Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ quy định tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng; lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ đơn vị cung cấp, trường hợp Công ty có hoạt động thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình Lô 5 Times city thì khi nhận tiền tạm ứng hợp đồng (thời điểm tạm ứng chưa nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình) Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng này.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Bình Yên được biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– KT 4; Phòng Pháp chế;
– Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

 
Dịch vụ xây dựng bao gồm những dịch vụ nào?
Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014 quy định:
“21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”
Theo quy định trên, dịch vụ xây dựng bao gồm:
    Lập quy hoạch xây dựng,
    Lập dự án đầu tư xây dựng công trình,
    Khảo sát xây dựng,
    Thiết kế xây dựng,
    Thi công xây dựng,
    Giám sát xây dựng,
    Quản lý dự án,
    Lựa chọn nhà thầu,
    Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng,
    Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
    Hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình
 

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty Cổ Phần Invest Htn
Công Ty TNHH Pccc Phú Lộc
Công Ty TNHH Đầu Tư CP Alexander

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1