dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

Thủ tục chuyển nhượng

Thông báo thay đổi Thành viên góp vốn của công ty.

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc chuyển nhượng vốn góp.

Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng.

Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng.

 

Những điều cần chú ý

Việc chuyển nhượng vốn góp vẫn phải tuân theo quy định tại điều 44 luật doanh nghiệp 2005.

Phần vốn góp phải đảm bảo cơ cấu tỷ lệ phần vốn trong công ty được ổn định.

Người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng không được phép, ngấm ngầm giao dịch với nhau để thay đổi cơ cấu sở hữu, những giao dịch ngầm này sẽ không có giá trị pháp lý nếu các bên có tranh chấp.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế nhiều vì loại hình này là một công ty đóng, hạn chế sự tham gia của nhiều người ngoài, nó là mô hình tích hợp cho công ty gia đình, tránh người ngoài xâm nhập.

 

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

Những vấn đề chuyển nhượng cần phải theo thủ tục và điều khoản quy định tại khoản 6, điều 45 luật doanh nghiệp.

Người chuyển nhượng phải chào bán phần gốm với các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của các thành viên đó trong công ty.

Người chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của tông ty không mua hoặc mua hết vốn trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày người chuyển nhượng chào bán.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ làm thay đổi thành viên vì vậy trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi giấy phép kinh doanh (nếu đã thay đổi) nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung giấy thông báo bao gồm: tên và địa chỉ trụ sở chính, ngày cấp hoặc thay dổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các giấy tờ liên quan tới các cá nhân thành viên. Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng, thời điểm thực hiện chuyển nhượng, họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1