Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Hướng dẫn cách chuyển số dư đầu kỳ từ quyết định 48 sang thông tư 133

- Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123:

-> Chuyển sang theo dõi trên các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho).

 


- Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn.

-> Chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

 

 
Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn:

-> Chuyển sang TK 242 - Chi phí trả trước;

 

 
- Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn:

-> Chuyển sang TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược;

 

 
- Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229:

-> Chuyển sang TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);

 

 
- Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn:

-> Chuyển sang TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính;

 

 
- Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn:

-> Chuyển sang TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược.

 

 
- Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trênTK 335 - Chi phí phải trả.:

-> Chuyển sang TK 352 - Dự phòng phải trả (chi tiết TK 3524).

 

 
Chú ý: Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133 thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133.

Những tài khoản được thêm mới theo thông tư 133

TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

TK 136 - Phải thu nội bộ;

TK 151 - Hàng mua đang đi đường

TK 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

TK 336 - Phải trả nội bộ

 

Những tài khoản được xóa bỏ theo thông tư 133

TK 142 – Trả trước ngắn hạn;

TK 159 – Các khoản dự phòng

TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn

TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

TK 311 – Vay ngắn hạn

TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

TK 351 – Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm

TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007

Nhận làm dịch vụ kế toán thuế uy tín giá rẻ nhất vịnh Việt Nam

Hotline: 0988043053

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661