Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Cách ​hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo TT 200

- Khi mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

               Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 242,... (giá chưa có thuế GTGT)
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                         Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ:
+ Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, ghi:
               Nợ TK 152, 153, 156, 211
                        Có TK 331 - Phải trả cho người bán
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập 
khẩu không được khấu trừ)
                       Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
                       Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
                       Có TK 33381 - Thuế Bảo vệ môi trường
                       Có các TK 111, 112, ...
+ Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
                         Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
 
- Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
                     Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 611 (giá chưa có thuế GTGT)
                     Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
                            Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Khi mua hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng (không qua nhập kho), nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT)
                 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                           Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Trường hợp hàng đã mua và đã trả lại hoặc hàng đã mua được giảm giá do kém, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua và đã trả lại người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
                        Nợ các TK 111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)
                                Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại 
hoặc được giảm giá)
                               Có các TK 152, 153, 156, 211,... (giá mua chưa có thuế GTGT).
 
- Vật tư, hàng hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường, nếu thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được khấu trừ:
+ Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:
                       Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
                             Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).
+ Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của các tổ chức, cá nhân, ghi:
                 Nợ các TK 111, 334,... (số thu bồi thường)
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu được tính vào chi phí)
                          Có TK 138 - Phải thu khác (1381)
                          Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).
 
- Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
+ Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi:
               Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua chưa có thuế GTGT)
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)
                          Có các TK 111, 112, 331,...
+ Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
                        Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
 
- Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:
              Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
                        Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
 
- Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ, ghi:
                Nợ các TK 111, 112,....
                         Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661