Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Trước khi tìm hiểu cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp để hiểu bản chất hơn trước khi kê khai thuế TNDN

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?  là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN
      phải nộp     

 ( Thu nhập tính thuế  -  Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

   X  

Thuế suất

Trong đó:
1. Phần trích lập quỹ KH&CN: (nếu có)
- Đây là loại quỹ do doanh nghiệp thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH và CN của DN tại VN thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ví dụ như: xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, mua bản quyền công nghệ, quyền sử dụng, quyền sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thông tin KH&CN...
- Doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN.
- Nếu công ty các bạn phần trích lập quỹ KH&CN này thì các bạn có thể tham khảo tại Điều 10 của TT 78/2014/TT-BTC, và TT 15/2011/TT-BTC - Hướng dẫn thành lập, quản lý, sử dụng quỹ KH&CN.
 
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Năm 2014 chúng ta có các mức thuế suất như sau:

+ Thuế suất 20%: áp dụng cho các DN có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 20 tỷ trở xuống.
+ Thuế suất 22%: áp dụng cho các DN có tổng DT năm trước liền kề trên 20%.
+ DN mới thành lập tạm thời áp dụng thuế suất 22%, đến khi kết thúc năm tài chính thì xác định lại theo doanh thu các tháng đã hoạt động.
+ Thuế suất ưu đãi 10%: cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, DN từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, báo in…

3. Thu nhập tính thuế.
Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập
tính thuế

   =

Thu nhập chịu thuế

 -  

Thu nhập được miễn thuế

Các khoản lỗ
được kết chuyển
theo quy định

3.1. Thu nhập đươc miễn thuế:

- Là các khoản thu nhập được miễn không phải tính vào thu nhập tính thuế. Ví dụ như: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đánh bắt hải sản, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số, khuyết tật hay … (Điều số 8 của TT 78/2014/TT-BTC)

- Các doanh nghiệp thông thường sẽ không có các khoản thu nhập miễn thuế này, nếu bạn quan tâm thì có thể tham khảo tại đây: Những thu nhập miễn thuế TNDN

3.2. Thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế  =          Doanh thu       -          Chi phí được trừ       +          thu nhập khác

a. Doanh Thu:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với DN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thì doanh thu là số tiền chưa bao gồm thuế GTGT.

- Đối với DN nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp thì doanh thu là số tiền đã bao gồm thuế GTGT

- Ví dụ: Sản phẩm A: có giá là 5 triệu - với Thuế suất là 10% => tiền thuế GTGT là 500.000.

+ Nếu công ty bạn là công ty kê khai tính thuế PP khấu trừ thì doanh thu là 5 triệu

(không bao gồm thuế GTGT).

+ Nếu công ty bạn kê khai theo PP trực tiếp thì doanh thu là 5tr + 500.000 = 5,5tr

(đã bao gồm thuế GTGT).

- Thời điểm xác định doanh thu: giống với thời điểm xuất hóa đơn.

- Kế toán căn cứ vào hóa đơn đầu ra khi bán hàng, cung ứng dịch vụ để xác định doanh thu.

- Tài khoản sử dụng để hạch toán ghi nhận doanh thu trên sổ sách kế toán là TK 511.

 b. Các khoản thu nhập khác:

- Thu nhập khác là các khoản thu nhập không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trên sổ sách kế toán chúng ta sử dụng 2 tài khoản 515 và 711. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

+ Tài khoản 515: Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, chênh lệch tỷ giá, chiết khấu thanh toán…

+ Tài khoản 711: Nhượng bán, thanh lý tài sản, cho thuê tài sản, quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác, nợ khó đòi đã xóa nay đòi được, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra, khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng, thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm…

Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại điều số 7 của TT 78/2014/TT-BTC

c. Chi phí được trừ:

Trong công tác kế toán chúng ta có 2 loại chi phí:

1. Chi phí kế toán: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh thực tế mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Chi phí Thuế: Phải là những khoản chi phí được trừ theo đúng quy định tại điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN.(hiện nay đã được sửa đổi và bổ sung một vài điểm tại Điều 1 của TT 151/2014/TT-BTC, Và khoản 2 điều 6 của TT 119/2014/TT-BTC).

Về cơ bản thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của DN, khi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên.

- Trên sổ sách kế toán các khoản chi phí này sẽ được thể hiện trên các tài khoản đầu 6 và đầu 8.

3.3 Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

Theo điều 9 của TT 78/2014/TT-BTC: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

- Nếu: ( DT - CP được trừ + TN khác ) - Thu nhập miễn thuế > 0

=> Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ là LÃI.

- Nếu: ( DT - CP được trừ + TN khác ) - Thu nhập miễn thuế < 0

=> Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ là LỖ.

* Các bạn chỉ được chuyển lỗ khi xác định kết quả hoạt động SXKD là LÃI.

(lãi mới cần chuyển lỗ để nộp ít thuế đi hoặc không phải nộp, còn khi đã lỗ thì chắc chắn chúng ta không phải nộp thuế TNDN - số lỗ đó chúng ta sẽ theo dõi để chuyển vào các kỳ sau khi có lãi)

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý khi tính tạm nộp quý có lãi và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. Sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo Điều 17 của thông tư 151/2014/TT-BTC: Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nữa mà chỉ phải tính rồi tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.  Vậy là thay vì như trước đây chúng ta phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý thì bây giờ chúng ta chỉ cần tính ra số thuế phải nộp. Nếu có phát sinh lãi thì nhân với thuế suất và mang tiền đi nộp là xong.

Quy định kê khai và quyết toán thuế TNDN như sau

Theo điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC quy định chi tiết như sau

hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ 1: Trong quý 2/2015, số liệu tạm tính thuế TNDN của Công ty TNHH Kế toán Hà nội như sau :


STT
 

Nội dung

Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

200.000.000

2

Chí phí phát sinh trong kỳ

150.000.000

2.1

- Chi phí giá vốn

100.000.000

2.2

- Chi phí tài chính

5.000.000

2.3

- Chi phí quản lý

45.000000

2.4

- Chi phí khác

 

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ

50.000.000

4

Tiền thuế TNDN (thuế suất 20%)

10.000.000

 

Như vậy Công ty TNHH Kế toán Hà nội phải tạm nộp tiền thuế TNDN quý 2/2015 là 10tr và hạn nộp chậm nhất là 30/7/2015 ( không phải lập tờ khai tạm tính thuế TNDN ).

Ví dụ 2 :  Số liệu năm 2014 của Công ty TNHH Kế toán Hà nội như sau :

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

Tổng tạm tính thuế TNDN năm 2014 đã nộp

80.000.000

Quyết toán năm tính ra số thuế phải nộp 2014

90.000.000

Chênh lệch quyết toán > hơn tạm nộp

10.000.000

20% của số phải nộp theo quyết toán là:
 90tr x 20% = 18 triệu đồng.

18.000.000

So sách chênh lệch và 20% số phải nộp quyết toán.

10.000.000 < 18.000.000

--> Doanh nghiệp không bị phạt mà chỉ nộp thêm

10.000.000

 


Ví dụ 3 :  Số liệu năm 2015 của Công ty TNHH Kế toán Hà nội như sau :


NỘI DUNG
 

SỐ TIỀN

Tổng tạm tính thuế TNDN năm 2015 đã nộp

80.000.000

Quyết toán năm tính ra số thuế phải nộp 2015

110.000.000

Chênh lệch quyết toán > hơn tạm nộp

30.000.000

20% của số phải nộp theo quyết toán là:
110 x 20% = 22 triệu đồng

22.000.000

So sánh chênh lệch và 20% số phải nộp quyết toán.

30.000.000 > 22.000.000

Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

8.000.000

->Doanh nghiệp nộp phạt trên 8tr
(phạt từ ngày hết hạn quý 4 ngày 31/01/2016 đến  ngày thực nộp số tiền thiếu) 

8.000.000 

Còn 22tr nộp theo đúng hạn quyết toán 31/03/2014 

 

Khi xác định Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kê khai thuế TNDN các bạn cần tham khao các cơ sở pháp lý mới nhất sau đây :

VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

THỜI GIAN BAN HÀNH

THỜI GIAN HIỆU LỰC

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13
(Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015)

19/06/2013

01/01/2014

NGHỊ ĐỊNH

NĐ218/2003/NĐ-CP  và NĐ 83/2013/NĐ-CP

26/12/2013

15/02/2014

THÔNG TƯ

TT78/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ

02/08/2014
(AD 2014)

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014 

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

THÔNG TƯ

TT26/2015/TT-BTC

27/02/2014

01/01/2015

THÔNG TƯ

TT96/2015/TT-BTC

22/06/2015

06/08/2015

 

Dịch vụ kế toán thuế uy tín giá rẻ nhất chỉ từ 500-1,5 triệu/tháng cam kết làm chính xác, bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp

Hotline: 0918.349.802 (Ms Giang)

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661