Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc năm 2019 theo mẫu số 001/UQ2018

  CTY TNHH ABC                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------                                                                   ---------------------------------

      Số:001/UQ2018

                                                                                            Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                                     

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH ABC

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Đỗ Thị B

Chức vụ: Nhân viên kế toán Công ty TNHH ABC

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH ABC.

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

  ( Ký , ghi rõ họ và tên )                                                           ( Ký , ghi rõ họ và tên )

 

Quy định về việc Lập Giấy uỷ quyền ký hoá đơn thay giám đốc

Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
"d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
 
Chi tiết hơn Quy định về việc Lập Giấy uỷ quyền ký hoá đơn thay giám đốc:
- Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty thiết kế hóa đơn có cả 02 tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng", nếu Thủ trưởng đã ủy quyền cho người bán ký hóa đơn thì người bán chỉ cần ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức "người bán hàng" và đóng dấu treo, không cần ký tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị".
(Theo Công văn số 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)
 
Trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị không ký và đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.
    Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn.
(Theo Công văn 82451/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội)
 
Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc : Tại đây

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661