Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2018 - Bảng lương 2018 dựa trên mức lương tối thiểu vùng 2018 vừa được Hội đồng tiền lương Quốc gia chốt ngày 07/8/2017

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG MỚI NHẤT NĂM 2018:

mức lương tối thiểu vùng năm 2018

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu vùng tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ).
 
- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu vùng tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).
 
- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu vùng tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).
 
- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu vùng tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).
 
Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng khoảng 6,5% so với năm 2017.
 
NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018
1. DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Nếu có đơn vị, CN hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 
2. DN hoạt động trong KCN, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 
3. DN  hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách
=> Tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi  có quy định mới.
 
4. DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau
=> Áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 
Nếu DN hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3, Phụ lục ban hành kèm theo NĐ 153/2016/NĐ-CP
 
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018:
Mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, tổ hợp tác và cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 
Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn 
-Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
- Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 
 Các công việc mà doanh nghiệp cần làm khi mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng:
a) Về Lương:
- Xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
b) Về bảo hiểm xã hội bắt buộc:
- Rà soát mức lương tham gia bảo hiểm của toàn bộ người lao động đã được tham gia trước ngày 1/1/2018. 
Nếu mức lương đang tham gia bảo hiểm trước đó thấp hơn Mức lương tham gia bảo hiểm theo mức lương tối thiểu vùng năm 2018 thì phải thực hiện báo tăng mức đóng.
- Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/1/2018 ở mức thấp nhất sẽ được hướng dẫn qua ví dụ sau:
Ví dụ về tình huống tính mức lương tối thiểu vùng năm 2018 như sau:
Nhân viên A, ký hợp đồng lao động tại Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI Làm việc tại Hà Nội (Thuộc vùng I) làm công việc đòi hỏi đã tốt nghiệp cao đẳng:
- Sang năm 2018:
+ Nhân viên A vẫn làm việc tại Hà Nội: Vùng I có mức lương tối thiểu là: 3.980.000
+ Vì Nhân viên A đã qua đào tạo cao đẳng (từ cấp nghề trở lên) do đó tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% nữa là: 3.980.000 + 3.980.000 X 7% = 4.258.600
=> Nếu trước ngày 1/1/2018, Nhân viên A đã và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở mức thấp hơn 4.258.600 đồng thì sang năm 2018 doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo tăng mức đóng, mức tiền lương tham gia bảo hiểm của nhân viên A này: Báo tăng mức đóng thấp nhất là 4.258.600 đồng trở lên. 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661