Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Thời điểm nộp thuế môn bài và thủ tục khai thuế

THỜI ĐIỂM NỘP THUẾ VÀ THỦ TỤC KHAI THUẾ

3.1.Thời điểm nộp thuế môn bài

          - Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập thì nộp thuế môn bài ngay trong tháng thành lập

          + Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập trong 6 tháng đầu năm thì nộp 100% mức thuế phải nộp

          Ví dụ: Công ty Cổ phần Kim Thành thành lập vào tháng 4 năm 2010, với số vốn điều lệ là 3.500.000.000 đ thì công ty phải nộp số 100% mức thuế môn bài cả năm, là 1.500.000 đ, và nộp ngay trong tháng 4.

          + Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thếu môn bài phải nộp

          Ví dụ: Công ty TNHH Tân Thành Phát thành lập vào tháng 9 năm 2010, với số vốn điều lệ là 1.700.000.000 đ thì công ty phải nộp 50% mức thuế môn bài cả năm, là 1.000.000/2 = 500.000 đ

  - Đối với cơ sở kinh doanh đã thành lập từ năm trước thì thời điểm nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với trường hợp NNT đang kinh doanh)

3.2.THỦ TỤC KHAI THUẾ MÔN BÀI

- Trình tự thực hiện:

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với trường hợp NNT đang kinh doanh)

Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

 

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, mẫu số 01/MBAI

 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Tờ khai thuế môn bài, mẫu số 01/MBAI 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+    Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

 

 

Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 

14/6/2007 của  Bộ Tài chính)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

 

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

             [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

 

 

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ HOẶC THU NHẬP 01 THÁNG

BẬC

MÔN BÀI

MỨC THUẾ

MÔN BÀI

[11]

 

Người nộp thuế môn bài

............................................................................................

 

 

 

 

[12]

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 

 

 

 

[13]

 

Tổng số thuế môn bài phải nộp

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

       ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                    Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đọc thêm chi tiết tại: Hướng dẫn kê khai thuế môn bài qua mạng

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661