Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 
Các bước thực hiện thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn
 
Bước 1: Tổ chức cá nhân
 
Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải nộp báo cáo về việc nhận in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý.
Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học (phần mềm) tự in Biên lai thu phí, lệ phí chậm nhất là 15 ngày tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của quý phải gửi báo cáo tình hình nhận in/cung cấp phần mềm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, định kỳ 6 tháng một lần, phải lập Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:
Nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
 – Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 – Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo Mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC đối với Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.
Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung cấp phần mềm đối với Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học
Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 – Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
 – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhận in hóa đơn/ biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn/ biên lai. Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.
 – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.
 – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
 – Lệ phí (nếu có): Không.
 – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): nếu người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012
Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014
Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012
Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011
Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661